хомеопатия

Хомеопатия – „нежната медицина“

Наричат хомеопатията „нежната медицина” именно защото е напълно безвредна и може да се прилага от раждането до старческа възраст, като лекува бързо и трайно, без често повтарящи се аналогични боледувания, без силни лекарства, като помага на имунната система с времето да става все по-силна и болестите все по-редки. Хомеопатичният метод на лечение се състои в […]

Принципи в хомеопатията

Основни закони в Хомеопатията. Закон на подобието. Тоталност на симптомите. Симилимум.   Първият принцип, който лежи в основата на хомеопатичното лечение, е този на подобието: “Similia similibus curantur” – „Подобното се лекува с подобно”. Накратко казано, това означава, че на човек, който има определени оплаквания, ще се даде лекарство приготвено от вещество, способно да провокира […]

Идеалът на излекуването

Органон  на лечебното изкуство – „Идеалът на излекуването“    Самуел Ханеман (1755 – 1843 г.) освен лекар е бил философ, химик, лингвист, владеел е седем езика. Бил е отлично запознат с древното гръцко лечебно изкуство. От Хипократ той е научил да прилага само  по едно лекарство в даден момент.   Ханеман посвещава живота си на […]