Спешни номера

112

Спешен център 112

 

Служба

Телефон

Единен европейски номер за спешни повиквания

112 

Бърза помощ

150

02/9835224, 02/9759260

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Николай Иванович Пирогов“ 02/9154411
МВР – София

166

02/982 5000

Пожарна безопасност

160

Софийска вода – повреди 0700 1 21 21
Пътна помощ СБА

02/91146, 02/680533; 02/772217; 02/255344

КАТ – Автопроизшествия

165

02/9824901; 02/9824902

Телефон на Планинска спасителна служба 02/9632000; 0887/100237
Телефон Гражданска защита

080020112, 02/8626075; 02/9620439, 02/9620441

Гореща линия за жертви на насилие

02/9817686

Топлофикация – Аварийна служба 070017122, 02/9515196,02/9515258
Електроразпределение – аварийна служба

070010010, 02/8470161; 02/8470162; 02/8470163; 02/8470164

Справки по телефона – БТК справки  11800

Вашият коментар