Други  немедикаментозни методи за редуциране на болката

  І  Позиция на тялото , движение и използване на топка по време на раждането.

В началото на 20-ти век ражданията се пренасят от дома в болницата и се налага медицинският модел на грижа към жената, каоято става обект на интервенции в пасивна роля на пациент.Тя бива прикована на легло, монитонирана  изследвана и направлявана според догмите на дирижираното раждане. Едва през последните години се заговори за ползата от свободните движения през периода на разкритието.

Необходими бяха поредица от научни публикации, които да докажат, че интуитивните усещания на раждащата да заема различни пози е природно зададен  феномен . Науката доказва, че активното движение по време на раждане е в състояние да скъси продължителноста му с 25-40%. Изправено положение на тялото по време на първи период действа в няколко направления:

1 Маточните контракции са по- ефективни, защото мускулите работят в синхрон с естествената гравитация.

2 Натискът  на предлежащата част върху маточната шийка е постоянен.

3 Клекнало положение „(на четири крака)” предполага оптимално перинеално разпъване, малко мускулно натоварване, повече кислород към бебето и най-ефективният ъгъл за спускане на плода.

Изследване от 2002, анализирайки данни от 2891 нормални вагинални раждания доказва, че раждането в странична позиция води до най-малкоразкъсвания на перинеума.Най-неблагоприятно се оказва клекналото  положение при изгонването наплода, особено рпи първо раждащи жени. Статистически значима връзка е демонстрирана между периалната  травма и водещият раждането. Групата на лекарите акушергинеколози генерирали 26% епизиотомии, което е пет  пъти повече от броя на епизотомиите направени от акушерки. Интактен перинеум се постига за 31.9% от жените, чийто раждания са водени от акушергинеколози в сравнение с 56-61% за акушерките . Очаквателното акушерско поведение, търпението и придържането към добри акушерски практики са посочени като причина  за тези резултати.

Свободното движение и заемането на различни пози трябва да бъде насърчавано от  акушерските екипи, когато няма данни за патология на родилният процес или феталендистрес. Рисковете трябва да бъдат добре оценени и управлявани. Опасност от ранно разкъсване на околоплодния мехур с пролапс на пъпна връв винаги трябва да имаме предвид при активно изправено положение на раждащата. От друга страна не трябва да се забравя, че легналото положение на жената не само увеличава вероятноста от фатален дистрес, но и  поишаване на артериалното налягане на майката.

2 Използване на топка за раждане

Използването на топка за навлиза все по-често в родилната зала. Доказано е, че нейното използване в края на бременността (особено през последните 4-6 седмици) засилва кръвотока към матката и респективно към плацентата и плода. Съвременната жена все по-често се застоява пред телевизора или компюгърния монитор в неудобна поза, притискайки фундуса на матката и принуждавайки плода да заеме ембрионална поза с тенденция към задно тилно предлежание на главата. За да се избегне неблагоприятна ротация на главата, бременните би трябвало да се съветват да използват топка за раждане докато гледат телевизия, релаксират или са пред компютъра. Изправената горна част на тялото създава противоналягането към перинеума и бедрата, облекчава натоварването на коленете и глезените и най-важното подпомага навлизането на главата във входа на таза.

Топките се различават по размер и по вида на материала, от който са направени. При избор на диаметър трябва да се има предвид ръста на жената. Ако той е над 173 см. Диаметърът на топката трябва да е 75 см. При жени с ръст под 165 см. се препоръчва топка с диаметър 60 см. Принципът, който трябва да се съблюдава е: ъгълът между прасеца и бедрото да е около 100 градуса (малко по-голям от прав ъгъл). Топката предоставя подкрепа на тазобедрените стави, коленете и глезените.

По време на раждането използването на топка за раждане намалява болките в гърба  и кръста, подпомага правилната ротация  на главата на тазовото дъно и може да облекчи натиска на предлежащата част на плода върху отеклата маточна шийка.

За да има ефект върху родилния процес като средство за намаляване на болката, е необходимо използването на топка за раждане да бъде включено в програма за подготовка на раждането. Упражнения и различни позиции трябва да бъдат практикувани най-малко 20 минути дневно, поне 3 пъти седмично в продължение на 6-8 седмици. Само така целенасочената и професионална пренатална програма, може да окаже необходимия обезболяващ ефект по време на раждането.

Позициите, които могатда се заемат с помощта на топката са многообразни и трябва се редуват според усещанията и нуждите на раждащата. Особено ефективно е съчетанието на акупресура върху точки, описани в четвърта глава и топка за раждане. Раждащата жена и акушерката не трябва да имат големи очаквания, свързани с обезболяване на раждането, ако топката се използва за първи път с началото за родови контракции. Затова по време на бременността акушерката (заедно с рехабилитатор или кинезетерапевт) трябва да работи за трениране на обезболяващи практики с топка за раждане.

Вашият коментар