Индивидуални лекции

advises_midwife

Индивидуалните лекции са възможност бъдещото семейство да получи конкретни знания в точно определен, удобен за тях момент. Ще бъдат провеждани в Терапевтично-обучителен център „Зеленият двор“.

1. Вие избирате темата.
2. Вие избирате времето, да бъде удобно за вас.
3. Вие избирате, коя от нас да я проведе.
4. Вие избирате дали да бъдете сами, или ще поканите и други майки или семейни двойки.

Цена за лекция поведена пред една майка или семейна двойка – 50.00 лв. за 2 астрономически часа (теория и практика)
Цена за лекция проведена при група от 3 семейни двойки – по 25.00 лв.
Цена за лекция проведена при 5 и повече семейни двойки – по 20.00 лв.

Вашият коментар