Хомеопатия

Как хомеопатията измерва здравето?

Как хомеопатията измерва здравето? „Здравето е освободеност от болка на физическо ниво, освободеност от страсти на емоционално ниво и освободеност от себичност на умствено ниво.”. Това твърди Георгос Витлукас, основател на Международната академия по класическа хомеопатия и един от най-известните в световен мащаб учители по хомеопатия. Според него по време на своята работа хомеопатът трябва […]

Хомеопатия – „нежната медицина“

Наричат хомеопатията „нежната медицина” именно защото е напълно безвредна и може да се прилага от раждането до старческа възраст, като лекува бързо и трайно, без често повтарящи се аналогични боледувания, без силни лекарства, като помага на имунната система с времето да става все по-силна и болестите все по-редки. Хомеопатичният метод на лечение се състои в […]

Принципи в хомеопатията

Основни закони в Хомеопатията. Закон на подобието. Тоталност на симптомите. Симилимум.   Първият принцип, който лежи в основата на хомеопатичното лечение, е този на подобието: “Similia similibus curantur” – „Подобното се лекува с подобно”. Накратко казано, това означава, че на човек, който има определени оплаквания, ще се даде лекарство приготвено от вещество, способно да провокира […]

Големи чудодейни лекарства

Във втория том на своята книга „Големи чудодейни лекарства”  Ханеман казва:„Лекарят трябва да търси основно силата и природата на болестта, а не това, което произлиза от болестта; защото не бива да гасим пушека на пламъка, а самия пламък.”   Първопричината на болестите  Ханеман намира в „болестно разстроената жизнена сила”. Увредената жизнена сила предизвиква болестни проявия, […]

Органон на лечебното изкуство

Органон на лечебното изкуство  – жизнена сила. Закон на Херинг за излекуването.   Това, което отличава хомеопатията от алопатията, е ясната формулировка на прнципи и закони, по които се извършва и с които се съобразява лечението и които са в хармония с естествените оздравителни процеси, протичащи в организма.   Ханеман е използвал понятието „жизнена сила”, […]

Идеалът на излекуването

Органон  на лечебното изкуство – „Идеалът на излекуването“    Самуел Ханеман (1755 – 1843 г.) освен лекар е бил философ, химик, лингвист, владеел е седем езика. Бил е отлично запознат с древното гръцко лечебно изкуство. От Хипократ той е научил да прилага само  по едно лекарство в даден момент.   Ханеман посвещава живота си на […]