Хомеопатия – „нежната медицина“

Homeopathic

Наричат хомеопатията „нежната медицина” именно защото е напълно безвредна и може да се прилага от раждането до старческа възраст, като лекува бързо и трайно, без често повтарящи се аналогични боледувания, без силни лекарства, като помага на имунната система с времето да става все по-силна и болестите все по-редки.

Хомеопатичният метод на лечение се състои в приемането от пациента на медикаменти, получени чрез многократно разреждане на вещества (най-често от растителен, животински или минерален произход), които в неразреден вид биха могли да причинят оплаквания, подобни на тези, които се стремим да лекуваме, т. е. с подобното се лекува подобно. За провеждането на хомеопатично лечение не съ-ществуват никакви противопоказания, т. е. с хомеопатични медикаменти могат да бъдат лекувани и бременните жени, и децата. Децата много добре реагират на хомеопатично лечение, защото жизнената им енергия (за разлика от тази на възрастните) не е потискана дълго време с продължителен стрес, вредни фактори на околната среда, дълго вземане на силни лекарства (антибиотици, кортикостероиди), емоционални преживявания. Те реагират много остро на външните фактори: при заболяване бързо повишават температура; при стрес лесно плачат и не потискат отрицателните си емоции. Всеки проблем при тях се забелязва лесно по бурната им реакция спрямо него – била тя поведенческа или соматична (със заболяване). След даване на хомеопатичното лекарство се подава специфичен стимул към възстановителните проце-си на тялото.

Преценката на медикамента, както и силата на стимулиращия му ефект (потенцията, повторяемостта на ле-карството) е сложен процес, който хомеопатът извършва по време на прегледите. Хомеопатията има система, чрез която се ориентира за проблема, и основният й принцип е индивидуалният подход. И това е логично – всеки човек е различен, с различна нервна и имунна система, с различни механизми на реакция, разнообразни емоции, страхове, хранителни предпочитания, сън, фамилна обремененост и много други.

Едни и същи диагнози при различните хора протичат по различен начин, с различна интензивност на оплакванията, с различно развитие във времето, с различни причини за развитие на болестта. За да се уточни правилно хомеопатичният медикамент, хомеопатът трябва да събере всичката тази информация за пациента. По този начин се определя конституционалното лекарство, индивидуално за всеки човек. Ако пациентът е дете, информацията за характера, заболяването, емоционалните характеристики и индивидуални особености се събират от родителите.

 

 

Вашият коментар