Родителски авторитет

Родителите не могат да възпитат правилно децата си без авторитет. Това не означава, че те трябва да проявяват своето превъзходство с физическо насилие и незачитането на детската личност.

Колкото и малки да са децата, те се нуждаят от истински родителски авторитет. Такъв авторитет предизвиква у детето чувство на сигурност и доверие, любов и уважение. Уравновесените личности винаги са по-авторитетни от сприхавите и оказват по-силно въздействие върху детето. Спокойните, но взискателни родители се ползват с по-голямо уважение и обич от непостоянните, избухливите и грубите. В ежедневното общуване на родителите с децата се поставят основите на бъдещото разбирателство и уважение между тях.

При възпитанието на детето е важно родителите да нямат разногласия в изискванията си. Различните изисквания не позволяват на малкото дете да си изгради ясни представи за доброто и лошото, за позволеното и непозволеното, за правилното и неправилното.

В ежедневието е възможно да възникнат различия във възгледите на родителите относно отглеждането и възпитанието на детето. Това е естествено, но в никакъв случай детето не трябва да става свидетел при решаването на спора.

Пред децата родителите трябва да са единни: последователни, еднакво взискателни и строги, всеотдайни и разумни в обичта си.

 

Вашият коментар